Regulamin

REGULAMIN Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022”
Organizatorami Mistrzostw Polski DJ'ów „Clubsound DJ's Cup 2022” są: Agencja Clubsound Management, Agencja Music Rotation oraz klub Explosion w Warszawie.
Współorganizatorami Mistrzostw Polski DJ'ów „Clubsound DJ's Cup 2022 są: DEE JAY mix club (klub DJ’ski działający w ramach P.W. „Caston” Sp. z o.o z siedzibą w Raszynie - właściciela nazwy „Mistrzostwa Polski DJ”) oraz Polskie Stowarzyszenie Prezenterów Muzyki - DJ Union.
Turniej ma formę konkursu, w którym mogą wziąć udział DJ'e prezentujący dowolny gatunek muzyki klubowej.

ZASADY KONKURSU Mistrzostwa Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022” odbędą się w trzech etapach:

Etap 1

Zgłoszenia do etapu I będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://mpdj.clubsound-management.pl. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub innym niż wskazany kanał komunikacyjny nie będą brane pod uwagę.
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować 20 minutowy video set, uplodować go do chmury (OneDrive, Dropbox, Dysk Google itp.), i podać do niego link podczas rejestracji na stronie http://mpdj.clubsound-management.pl.

Nagrany materiał wideo musi mieć jakość minimum 720p, być tak wykadrowany i dostatecznie doświetlony aby można było zidentyfikować uczestnika oraz sposób wykorzystania sprzętu do miksowania muzyki, jakość warstwy audio musi być dostatecznie głośna ale nie może być przesterowana co uniemożliwi poprawny odsłuch.

Obowiązkiem zgłaszającego jest to aby przez cały okres od dnia wypełnienia zgłoszenia do dnia ogłoszenia przez Jury półfinalistów tj., 3 grudnia 2022 link do video seta pozostawał aktywny.

Z wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury w składzie: Piotr Kunca (Diabllo), Jakub Kosmatka (Cubase,) Robert Gackowski (Emdi), Arkadiusz Żabiński (Jay Bae), Mikołaj Meszyński (Meszi), wytypuje 30-stu półfinalistów. Lista półfinalistów zostanie ogłoszona w dniu 3 grudnia 2022 r. o godz. 20.00 w formie postu w wydarzeniu Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022” na portalu Facebook.

Każdy uczestnik, który decyzją Jury przejdzie do II etapu Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022” (półfinału), zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną oraz zostanie zobowiązany do wpłaty 120 zł tytułem wpisowego na konto bankowe wskazane przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie bądź braku możliwości uczestnictwa w II etapie, Jury wytypuje kolejną osobę z listy rezerwowej. Każda z osób, która dokona wpłaty na konto bankowe Organizatora otrzyma pocztą elektroniczną lub w formie drukowanej w klubie Explosion w dniu II etapu eliminacji, imienny rachunek na w/w kwotę.

Etap 2 - Eliminacje – Półfinał:

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników jest dla nas priorytetem dlatego też informujemy, że jeżeli będzie to konieczne w trakcie trwania części półfinałowej oraz finałowej będą obowiązywały określone wytyczne sanitarne.
Osoby które zostaną objęte dozorem sanitarnym bądź będą przebywały na kwarantannie nie będą mogły wziąć udziału w półfinale .
W razie potrzeby każdy z półfinalistów oraz osób mu towarzyszących jest zobowiązany do posiadania maseczki ochronnej.
W sytuacji gdy u któregoś z półfinalistów pojawią się przeciwwskazania do przyjazdu i udziału w półfinale jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Jury.
Półfinał odbędzie się w dniu 10.12.2022 roku w klubie Explosion w Warszawie. Start eliminacji o godz.11.00 według przedstawionego poniżej planu:

  • • Rejestracja oraz losowanie numerów startowych od godz. 10.00;
  • • Od godz.10.45 w kolejności startowej każdy półfinalista będzie losował jeden z dziesięciu nośników pamięci (pendrive). Każdy z dziesięciu nośników będzie zawierał 7 katalogów z różnymi gatunkami muzyki klubowej pozwalającej na swobodne przygotowanie maksymalnie 10 minutowego występu. Każdy uczestnik będzie mógł posiadać swój nośnik pamięci (pendrive, karta SD), wyłącznie z samplami lub acapellami i będzie mógł ich użyć wyłącznie po wcześniejszym sprawdzeniu zawartości przez Jury.
  • • Po wylosowaniu nośnika pamięci każdy z półfinalistów na specjalnie przygotowanych stanowiskach będzie miał 20 min na sprawdzenie zawartości katalogów z muzyką oraz przygotowania swojego występu;
  • • Następnie każdy z uczestników będzie miał do 10-ciu minut na zaprezentowanie swojego bloku muzycznego, który będzie oceniany przez Jury. Jury w każdym momencie będzie miało możliwość skrócenia występu bez podania przyczyny.
  • • W czasie eliminacji oraz rundy finałowej wszelkiego rodzaju kontrolery oraz komputery z programami do miksowania nie będą akceptowane. Na każdym stanowisku służącym do sprawdzenia zawartości nośników pamięci oraz przygotowania występu półfinałowego, każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji mikser Pioneer DJM 900 Nexus 2 oraz dwa odtwarzacze Pioneer CDJ 2000 Nexus 2;
    W konsoli głównej do dyspozycji uczestników będą: mikser Pioneer DJM 900 Nexus 2, dwa odtwarzacze Pioneer CDJ 2000 Nexus 2 oraz dwa odtwarzacze Pioneer CDJ 3000.
  • • Każdy z uczestników musi posiadać własne słuchawki.


Skład Jury rundy półfinałowej oraz rundy finałowej:
W składzie Jury zasiądą goście honorowi oraz doświadczeni, znani i czynni zawodowo DJ’e oraz producenci, organizatorzy festiwali muzycznych, przedstawiciele patronów medialnych oraz menadżerowie znanych klubów muzycznych:


Robert Sroczyński - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki - DJ Union, Przewodniczący Jury, Juror honorowy oceniający uczestników w rundzie Finałowej;
Piotr Kunca (Diabllo) - od ponad 30 lat za konsoletą. Założyciel Clubsound Management. Od wielu lat w składzie prestiżowej agencji MDT Production. Wieloletni miłośnik vinylowych brzmień co niejednokrotnie prezentuje w swoich audycjach w Clubsound TV;
Jakub Kosmatka (Cubase) - założyciel agencji Music Rotation, która przez 15 lat swojej obecności na rynku klubowym wzbogaciła swój dorobek w ogromną liczbę wydarzeń o charakterze rozrywkowym. DJ oraz prezenter radiowy, wieloletni właściciel oraz współwłaściciel kilku klubów tanecznych;
Arkadiusz Żabiński (Jay Bae) - DJ od lat związany z MDT Production oraz Clubsound Management. Wieloletnie doświadczenie zdobyte między innymi dzięki występom na Ibizie, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz w większości polskich klubów i festiwali powodują, że w swoim dorobku artystycznym zgromadził ogromny bagaż doświadczeń który pozwala mu na rzetelną ocenę pracy każdego DJ’a;
Mikołaj Meszyński (Meszi) – rezydent, booking manager klubu Holiday’s w Orchowie. Jego determinacja, upartość w dążeniu do celu i ogromna pasja do muzyki klubowej sprawiły, że oprócz rezydentury w klubie Holiday's regularnie pojawia się za sterami najlepszych klubów oraz festiwali w Polsce. Pozwoliło mu to na zdobycie dużego doświadczenia i tym samym gwarantuje rzetelną ocenę każdego z uczestników;
Robert Gackowski (Emdi) - DJ oraz producent muzyczny. Jego produkcje nieustannie królują na szczytach takich portali jak Trap Nation oraz Spotify. Wielomilionowe wyniki na YouTube to już można powiedzieć chleb powszedni. Dzięki temu, że jest również DJ’em i w swoich setach prezentuje własne produkcje sprawia, że jego sety są kreatywne i niepowtarzalne. Jego ogromny bagaż doświadczeń oraz zdobyta wiedza są gwarantem rzetelnej oceny jaka powinna cechować każdą osobę w składzie Jury;
Krzysztof Chochłow (Krzysztof Chochlow - DJ KC) - Dj oraz producent mający na swoim koncie szereg popularnych produkcji w tym kultowy utwór „We Like The House”. Jego ogromne doświadczenie związane z pracą Dj-a oraz wiedza na temat produkcji muzyki zajmują czołowa miejsca na liście jego największych atutów co jest gwarancją rzetelnej oceny zawodników.
Piotr Bukowski (Matt Bukovski) - DJ oraz producent, jeden z najbardziej rozpoznawanych przedstawicieli sceny trance w Polsce. Wielokrotny uczestnik prestiżowych wydarzeń klubowych w Polsce oraz za granicą, którego produkcje wielokrotnie goszczą w playlistach największych gwiazd muzyki Trance;
Damian Pełka (DJ PLK) - Mistrz Polski DJ’ów Clubsound DJ's CUP 2021. Dj, który swoim talentem oraz nietuzinkowym stylem udowodnił, że można spełniać marzenia czego najlepszym przykładem jest zdobycie pierwszego miejsca podczas Mistrzostw Polski w 2021 roku.
Adam Suchecki (DJ WW) - rezydent klubu Explosion w Warszawie. Kolejny z rezydentów który swoim dorobkiem oraz doświadczeniem jest gwarantem rzetelnej oceny każdego z uczestników konkursu;;
Marcin Granatowski - Przedstawiciel MDT Production;
Patryk Wojtanowicz - Redaktor Naczelny Shining Beats;
Łukasz Głowacki - Brand Menadżer klubu Holiday’s w Orchowie;
Cezary Stasiukiewicz - Organizator Mazurskich Mistrzostw Dj-ów;

Po zakończeniu eliminacji Jury wytypuje 3 osoby, które przejdą do finału Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022”.

Etap 3 - Finał

Finał odbędzie się w klubie Explosion w dniu 11.12.2022 r. , o godz. 00.30. Każdy z finalistów zaprezentuje 20-minutowy DJ-set w trakcie którego będzie mógł korzystać z własnego nośnika oraz własnego materiału muzycznego. W finale każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji mikser Pioneer DJM 900 Nexus 2, dwa odtwarzacze Pioneer CDJ 3000 oraz dwa odtwarzacze Pioneer CDJ Nexus 2.
Ogłoszenie wyników finału Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022” nastąpi w dniu 11 grudnia 2022 r. ok. godz. 02.00.

Uczestnik uzyskujący od Jury największą liczbę punktów w finale otrzymuje tytuł Mistrza Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022” potwierdzony wręczeniem ZŁOTEJ PŁYTY. Kolejne najwyższe wyniki wyłonią I-go i II-go V-ce Mistrza Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022” potwierdzone pamiątkowymi Statuetkami.

Ze względu na minione doświadczenia związane z sytuacją epidemiologiczną i związane z tym regulacje Jury zastrzega możliwość przeprowadzenia Finału Mistrzostw w trakcie części nocnej bez udziału publiczności.

DANE OSOBOWE 1. W ramach konkursu Organizatorzy będą przetwarzali następujące dane:

• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Adres e-mail
• Numer telefonu kontaktowego
• Wizerunek

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Przystępując do Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022”, Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz odrębnie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a co za tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla celów udziału w konkursie.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Mistrzostwach Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2022” .

5. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:
- dostępu do ich danych,
- możliwości ich poprawiania i żądania ich usunięcia w przypadku gdy dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pozostałe postanowienia:
• Koszty dojazdu oraz noclegu każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie;
• Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt w trakcie występu;
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie oraz zmian w trakcie przygotowań oraz w czasie trwania konkursu.