Regulamin

REGULAMIN

Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020”

Organizatorami Mistrzostw Polski DJ'ów „Clubsound DJ's Cup 2020” są: Agencja Clubsound Management, Agencja Music Rotation oraz klub Explosion w Warszawie. Współorganizatorami Mistrzostw Polski DJ'ów „Clubsound DJ's Cup 2020 są: DEE JAY mix club (klub DJ’ski działający w ramach P.W. „Caston” Sp. z o.o z siedzibą w Raszynie - właściciela nazwy „Mistrzostwa Polski DJ”) oraz Polskie Stowarzyszenie Prezenterów Muzyki - DJ Union. Turniej ma formę konkursu, w którym mogą wziąć udział DJ'e prezentujący dowolny gatunek muzyki klubowej.

ZASADY KONKURSU

Mistrzostwa Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020” odbędą się w trzech etapach:

Etap 1

Zgłoszenia do etapu I będą przyjmowane do dnia 8 listopada 2020 roku do godz. 24.00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://mpdj.clubsound-management.pl. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub innym niż wskazany kanał komunikacyjny nie będą brane pod uwagę. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować 20 minutowy video set, uplodować go do chmury (OneDrive, Dropbox, Dysk Google itp.), i podać do niego link podczas rejestracji na stronie http://mpdj.clubsound-management.pl.

Nagrany materiał wideo musi mieć jakość minimum 720p, być tak wykadrowany i dostatecznie doświetlony aby można było zidentyfikować uczestnika oraz sposób wykorzystania sprzętu do miksowania muzyki, jakość warstwy audio musi być dostatecznie głośna ale nie może być przesterowana co uniemożliwi poprawny odsłuch.

Obowiązkiem zgłaszającego jest to aby przez cały okres od dnia wypełnienia zgłoszenia do dnia ogłoszenia przez Jury półfinalistów tj., 22 listopada 2020 link do video seta pozostawał aktywny.

Z wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury w składzie: Piotr Kunca (Diabllo), Jakub Kosmatka (Cubase,) Robert Gackowski (Emdi), Arkadiusz Żabiński (Jay Bae), Mikołaj Meszyński (Meszi), Konrad Szczerbak ( Konrad S), wytypuje 30-stu półfinalistów. Lista półfinalistów zostanie ogłoszona w dniu 22 listopada 2020 r. o godz. 20.00 w formie postu w wydarzeniu Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020” na portalu Facebook.

Każdy uczestnik, który decyzją Jury przejdzie do II etapu Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020” (półfinału), zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną oraz zostanie zobowiązany do wpłaty 100 zł tytułem wpisowego na konto bankowe wskazane przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie bądź braku możliwości uczestnictwa w II etapie, Jury wytypuje kolejną osobę z listy rezerwowej. Każda z osób, która dokona wpłaty na konto bankowe Organizatora otrzyma pocztą elektroniczną lub w formie drukowanej w klubie Explosion w dniu II etapu eliminacji, imienny rachunek na w/w kwotę.

Etap 2 - Eliminacje – Półfinał:

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników jest dla nas priorytetem dlatego też informujemy, że w trakcie trwania części półfinałowej oraz finałowej będą obowiązywały określone wytyczne sanitarne. Osoby które zostaną objęte dozorem sanitarnym bądź będą przebywały na kwarantannie nie będą mogły wziąć udziału w półfinale . Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną przed wejściem do klubu każdy z półfinalistów oraz towarzyszących im osób będą zobowiązani do wypełnienia oświadczenia dotyczącego COVID-19. Każdy z półfinalistów oraz osób mu towarzyszących jest zobowiązany do posiadania maseczki ochronnej. Każdy z uczestników oraz osób mu towarzyszących będzie poddany badaniu temperatury ciała przed wejściem do klubu. W sytuacji gdy u któregoś z półfinalistów pojawią się przeciwwskazania do przyjazdu i udziału w półfinale jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Jury.

Półfinał odbędzie się w dniu 12 grudnia 2020 roku w klubie Explosion w Warszawie. Start eliminacji o godz.11.00 według przedstawionego poniżej planu:

 • Rejestracja oraz losowanie numerów startowych od godz. 10.30;
 • Od godz.11.30 w kolejności startowej każdy półfinalista będzie losował jeden z dziesięciu nośników pamięci (pendrive). Każdy z dziesięciu nośników będzie zawierał 7 katalogów z różnymi gatunkami muzyki klubowej pozwalającej na swobodne przygotowanie maksymalnie 10 minutowego występu. Każdy uczestnik będzie mógł posiadać swój nośnik pamięci (pendrive, karta SD), wyłącznie z samplami lub acapellami i będzie mógł ich użyć wyłącznie po wcześniejszym sprawdzeniu zawartości przez Jury.
 • Po wylosowaniu nośnika pamięci każdy z półfinalistów na specjalnie przygotowanych stanowiskach będzie miał 20 min na sprawdzenie zawartości katalogów z muzyką oraz przygotowania swojego występu;
 • Następnie każdy z uczestników będzie miał do 10-ciu minut na zaprezentowanie swojego bloku muzycznego, który będzie oceniany przez Jury. Jury w każdym momencie będzie miało możliwość skrócenia występu bez podania przyczyny.
 • W czasie eliminacji oraz rundy finałowej wszelkiego rodzaju kontrolery oraz komputery z programami do miksowania nie będą akceptowane. Na każdym stanowisku służącym do sprawdzenia zawartości nośników pamięci oraz przygotowania występu półfinałowego , każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji mikser Pioneer DJM 900 Nexus 2 oraz dwa odtwarzacze Pioneer CDJ 2000 Nexus 2; W konsoli głównej do dyspozycji uczestników będą: mikser Pioneer DJM 900 Nexus 2, dwa odtwarzacze Pioneer CDJ 2000 Nexus 2 oraz dwa odtwarzacze Pioneer CDJ 3000.
 • Każdy z uczestników musi posiadać własne słuchawki.

Skład Jury rundy półfinałowej oraz rundy finałowej

W składzie Jury zasiądą goście honorowi oraz doświadczeni, znani i czynni zawodowo DJ’e oraz producenci, organizatorzy festiwali muzycznych, przedstawiciele patronów medialnych oraz menadżerowie znanych klubów muzycznych; między innymi:

 • Robert Sroczyński - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki - DJ Union, Przewodniczący Jury, Juror honorowy oceniający uczestników w Finale;
 • Mariusz Duma - Prezes DEE JAY mix club, Juror honorowy oceniający uczestników w Finale;
 • Piotr Kunca (Diabllo) - od ponad 29 lat za konsoletą. Założyciel Clubsound Management. Od wielu lat w składzie prestiżowej agencji MDT Production. Wieloletni miłośnik vinylowych brzmień co niejednokrotnie prezentuje w swoich audycjach w Clubsound TV;
 • Jakub Kosmatka (Cubase) - założyciel agencji Music Rotation, która przez 13 lat swojej obecności na rynku klubowym wzbogaciła swój dorobek w ogromną liczbę wydarzeń o charakterze rozrywkowym. DJ oraz prezenter radiowy, wieloletni właściciel oraz współwłaściciel kilku klubów tanecznych;
 • Arkadiusz Żabiński (Jay Bae) - DJ od lat związany z MDT Production oraz Clubsound Management. Wieloletnie doświadczenie zdobyte między innymi dzięki występom na Ibizie, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz w większości polskich klubów i festiwali powodują, że w swoim dorobku artystycznym zgromadził ogromny bagaż doświadczeń który pozwala mu na rzetelną ocenę pracy każdego DJ’a;
 • Mikołaj Meszyński (Meszi) - rezydent, booking manager klubu Holiday’s w Orchowie. Jego determinacja, upartość w dążeniu do celu i ogromna pasja do muzyki klubowej sprawiły, że oprócz rezydentury w klubie Holiday's regularnie pojawia się za sterami najlepszych klubów oraz festiwali w Polsce. Pozwoliło mu to na zdobycie dużego doświadczenia i tym samym gwarantuje rzetelną ocenę każdego z uczestników;
 • Robert Gackowski (Emdi) - DJ oraz producent muzyczny. Jego produkcje nieustannie królują na szczytach takich portali jak Trap Nation oraz Spotify. Wielomilionowe wyniki na YouTube to już można powiedzieć chleb powszedni. Dzięki temu, że jest również DJ’em i w swoich setach prezentuje własne produkcje sprawia, że jego sety są kreatywne i niepowtarzalne. Jego ogromny bagaż doświadczeń oraz zdobyta wiedza są gwarantem rzetelnej oceny jaka powinna cechować każdą osobę w składzie Jury;
 • Konrad Szczerbak (Konrad S) - DJ od lat związany z agencją Clubsound Management. Wielbiciel technicznych brzmień który w swoim artystycznym dorobku oprócz występów w Polsce ma koncie także występy na Ibizie, Irlandii oraz Miami. Jego wyrafinowane gusta muzyczne odkrywa jego autorski podcast „ Hola Ibiza” gdzie prezentuje klubowe bity rodem z gorącej klubowej Ibizy.
 • Maciej Kwasek (Mave) - Mistrz Polski DJ’ów Clubsound DJ's CUP 2019. Dj oraz producent. Przedstawiciel młodego pokolenia DJ’ów który swoim talentem oraz nietuzinkowym stylem udowodnił, że można spełniać marzenia czego najlepszym przykładem są jego udziały w mistrzostwach DJ’ów i zdobywane w nich miejsca w tym zdobycie pierwszego miejsca podczas Mistrzostw Polski w 2019 roku.
 • Michał Bronowski (Bronek) - rezydent klubu Explosion w Warszawie. Przedstawiciel młodszego pokolenia DJ’ów. Kolejny z rezydentów który swoim dorobkiem oraz doświadczeniem jest gwarantem rzetelnej oceny każdego z uczestników konkursu;
 • Marcin Granatowski - Przedstawiciel MDT Production;
 • Patryk Wojtanowicz - Redaktor Naczelny Shining Beats;
 • Michał Grosicki - Redaktor Naczelny 4 Clubbers.pl;
 • Łukasz Głowacki - Holiday's Club Orchowo.

Po zakończeniu eliminacji Jury wytypuje 3 osoby, które przejdą do finału Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020”.

Etap 3 - Finał

Finał odbędzie się w trakcie imprezy nocnej w klubie Explosion w dniu 12 grudnia 2020 r., o godz. 01.00. Każdy z finalistów zaprezentuje 20-minutowy DJ-set w trakcie którego będzie mógł korzystać z własnego nośnika oraz własnego materiału muzycznego. W finale każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji mikser Pioneer DJM 900 Nexus 2, dwa odtwarzacze Pioneer CDJ 3000 oraz dwa odtwarzacze Pioneer CDJ Nexus 2. Ogłoszenie wyników finału Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020” nastąpi w dniu 12 grudnia o godz. 02.30.

Uczestnik uzyskujący od Jury największą liczbę punktów w finale otrzymuje tytuł Mistrza Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020” potwierdzony wręczeniem ZŁOTEJ PŁYTY. Kolejne najwyższe wyniki wyłonią I-go i II-go V-ce Mistrza Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020” potwierdzone pamiątkowymi Statuetkami.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i stale zmieniające się związane z tym regulacje Jury zastrzega możliwość przeprowadzenia Finału Mistrzostw w trakcie części nocnej bez udziału publiczności.

DANE OSOBOWE

 1. W ramach konkursu Organizatorzy będą przetwarzali następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu kontaktowego
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Przystępując do Mistrzostw Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020”, Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz odrębnie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a co za tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla celów udziału w konkursie.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Mistrzostwach Polski DJ’ów „Clubsound DJ's Cup 2020” .
 5. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:
  • dostępu do ich danych,
  • możliwości ich poprawiania i żądania ich usunięcia w przypadku gdy dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pozostałe postanowienia:

 • Koszty dojazdu oraz noclegu każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie;
 • Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt w trakcie występu;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie oraz zmian w trakcie przygotowań oraz w czasie trwania konkursu.