Regulamin

Regulamin Otwartych Mistrzostw Polski DJ’ów MAGNUM VINYL 2015

 1. Miejsce i czas.
  1. Miejscem odbywania się Mistrzostw jest Klub Magnum w Wachowie przy ul. Polnej 13a
  2. Mistrzostwa odbędą się w dniach 4 i 5 grudnia.
   • W dniu 4 grudnia przeprowadzone zostaną eliminacje.
   • W dniu 5 grudnia przeprowadzony zostanie finał imprezy.
 2. Zgłoszenia.
  1. Zgłoszenia należy wypełnić bezpośrednio na stronie www.magnumvinyl.pl w terminie do dnia 15 listopada. W zgłoszeniu należy zamieścić swoje: imię i nazwisko, pseudonim artystyczny, nr telefonu, adres e-mail, krótkie info o sobie oraz link do filmu ( max 10 minut ) przedstawiający Twoją grę z płyt vinylowych.
  2. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Do dnia 18 listopada opublikowana zostanie lista osób zakwalifikowanych do Mistrzostw, o której decydować będzie kolejność zgłoszeń. Lista zakwalifikowanych uczestników ukaże się na oficjalnej stronie Mistrzostw Magnumvinyl.pl . Po ogłoszeniu listy każdy z zgłaszających się uczestników będzie musiał potwierdzić mailowo swój udział w ciągu 4 dni.
  4. Liczba miejsc uczestników ograniczona jest do 30 osób.
 3. Zasady uczestnictwa
  1. Uczestnicy powinni stawić się na miejscu Mistrzostw w dniu 4 grudnia, między 17 a 17.30 w celu dokonania rejestracji oraz losowania kolejności występu w eliminacjach. Każdy uczestnik powinien posiadać swoje słuchawki, slipmaty oraz igły gramofonowe.
  2. Podczas eliminacji uczestnicy będą występowali w 10 minutowych setach. Przed każdym z nich uczestnik powie kilka słów o sobie przez mikrofon.
  3. Do finału przechodzi 6 osób, które uzyskają największą liczbę punktów w eliminacjach. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone podczas spotkania środowiska DJ’ów w dniu następnym o godzinie 19:00.
  4. Do wykorzystania przez uczestników będą gramofony Technics SL1210 oraz mixer Pioneer DJM 600 bądź wyższy model.
  5. Podczas finałowych występów uczestnicy prezentować będą sety 15 minutowe (od godziny 22.30), w kolejności wyznaczonej w losowaniu, które odbędzie się godzinę przed startem pierwszego uczestnika.
  6. Rejestracja i udział w Mistrzostwach jest darmowa.
  7. Każdy uczestnik może przyprowadzić ze sobą jedną osobę towarzyszącą, która otrzyma identyfikator pozwalający na wstęp do strefy
   dla zawodników.
  8. Uczestnicy powinni prezentować swoje sety w gatunkach muzyki elektronicznej w gatunkach House, Trance, Techno oraz pokrewne.
 4. Oceny oraz nagrody.
  1. Uczestnicy będą oceniani przez Jury w skali od 1 do 10.
  2. Jury będzie oceniać: 
   • poprawność mixu
   • scratch
   • ilość zmiksowanych utworów w secie
   • dobór repertuaru
   • ogólne wrażenie artystyczne.
  3. Uczestnicy rywalizować będą o tytuł „Mistrz Polski DJ”ów Magnum VINYL” oraz I i II V-ce Mistrz o tym samym tytule.
  4. Mistrz Polski otrzyma Złotą Płytę. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów.
 5. Inne
  1. Uczestnik powinien zagwarantować sobie nocleg oraz przejazd na własną rękę. Udzielamy informacji o hotelach i noclegach w okolicy.
  2. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestracje wizerunku w celu stworzenia relacji Foto/Video z wydarzenia oraz jej publikację w mediach.
  3. Wszelkie zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą skutkowały dyskwalifikacją.
  4. W razie nie stosowania się do powyższego Regulaminu Organizator dopuszcza dyskwalifikację uczestnika.
  5. Organizatorem Otwartych Mistrzostw Polski DJ’ów Magnum Vinyl 2015 są Magnum Club oraz DEEJAY mix club (DMC).
  6. Otwarte Mistrzostwa Polski DJ’ów Magnum Vinyl 2015 organizowane są pod patronatem: PSPM DJ-Union, PSPDJiPM PRO-DJ
  7. Prawo do użytkowania nazwy „Mistrzostwa Polski DJ” posiada PW Caston Sp. z O.O. i nazwa ta została wykorzystana za zgodą w/w firmy.
  8. UWAGA !!!
   W związku z wydarzeniami w Paryżu Organizatorzy postanowili o przedłużeniu terminu rejestracji do startu w Mistrzostwach Polski DJ’ów do dnia 18 listopada 2015 roku.